Palmarola - Palmerola

En el Diccionari català-valencià-balear de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) no hi trobem pas Palmarola però sí Palmerola i defineix la etimologia del mot com a contracció de Palomerola, forma documentada en l’Acta de consagració de la Seu d’Urgell i que representa un diminutiu del llatí Palumbaria, ‘colomer’.

imatge

Antecedència

La recopilació de les dades de les diferents branques de les famílies Palmarola la devem en un inici a la recerca duta a terme pel frare Miquel Palmarola Aregall que va publicar en un recull mecanografiat el fruit de la seva investigació dels anys 1978-1979 titulat Esborrany d’Arbres Genealògics de les famílies Palmarola, Palmerola 1979. Miquel Palmarola no es va limitar al cognom Palmarola i va fer extensiva la seva recerca a les persones amb el cognom Palmerola ja que es dóna per fet que la derivació de Palmerola a Palmarola és una conseqüència de la pronunciació de la lletra e àtona que en català es pot confondre amb la lletra a. Així i tot, trobem algun cas, en aquest mateix estudi del frare Miquel, d’alguna família que els pares, en inscriure al nadó, van canviar la a per la e conscients, probablement, de la degradació del cognom. Aquesta particularitat fa més difícil, encara, trobar els lligams entre les diverses famílies dels arbres genealògics. No oblidem, com dèiem a l’apartat Etimologia dels cognoms, que ambdós possiblement provenen de Palomerola.

 

Cens del 2012 a Catalunya

El cognom Palmarola

El cognom Palmarola no és gaire comú. Així i tot, com podem veure a IDESCAT, a Catalunya n’hi trobem fins a 56 persones que el porten com a primer cognom i 28 de segon. Diem que no és un cognom gaire comú ja que a Catalunya hi ha 12852 cognoms amb més freqüència que el nostre. On més gent el porta és a la comarca d’Osona en un total de 34 persones.
Aquestes dades corresponen a l'enquesta de població de l'1 de gener de 2012 a Catalunya.


palmarola cens 2012

Per lloc de residència

El cognom Palmerola

Palmarola

De Palmarola no hem trobat cap llibre que expliqui l’origen del cognom i encara menys l’escut o escuts, probablement, perquè es dóna per fet que deriva de Palmerola. El que resultava xocant és que la pàgina web d'Araldis oferia dues versions de l’escut, la italiana i l’alabesa, –abans també tenien la versió catalana– quan la seva implantació en aquests indrets no hi ha constància que hagi estat rellevant. Darrerament hi ha problemes amb aquest enllaç que, tot i ser de pagament, et permetia veure els escuts que mostrem a continuació. De totes formes s'ha d'anar amb peus de plom amb els llocs d'Internet que t'ofereixen aquests serveis ja que són capaços de proporcionar-te l'escut d'un cognom inventat.

104-1